Zwroty

Większość prezentowanych i sprzedawanych przez nas produktów wiąże się z koniecznością ich oznakowania i personalizacji. Są to czynności wykonywane na Twoje indywidualne zlecenie. W związku z powyższym, przedmioty te nie mogą ulec dalszej sprzedaży, co uniemożliwia nam standardową procedurę zwrotu. W szczególnych przypadkach, możemy przyjąć zwrot zamówienia, pomniejszony jednak o faktyczną wartość wykonanej usługi lub zniszczonego materiału.

Reklamacje

Reklamacja zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji), oraz w miarę możliwości, zdjęcia reklamowanego przedmiotu. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Marzena Ziomek-Buczek, tel. 606950724, e-mail: marzena@polidruk.com